Van praktijkuitoefening tot wetenschapsbeoefening. Een studie over enige grondslagen van de lichamelijke opvoedkunde

Bibliografische gegevens

Auteur Groenman, Rembertus W.
Uitgave Druk: Krips Repro / Meppel / z.j. [1986]
Aantekeningen VIII, 230 p., lit. opg. Met samenvattingen in het Engels en Duits. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 604