Van Leeuwarden over ’t Bildt naar Harlingen’

Arnoldus J. Andreae, e.a., Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden (Leeuwarden 1877), p. 73-93. Herdruk: Leeuwarden, z.j. [1974], p. 73-93.

Bibliografische gegevens

Auteur Jong, Heert P. de en Simon K. Sipma
Uitgave / /
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1670