Van buiten naar binnen. Dussense Boys clubhistorie 1927-2002.

Een kroniek over de oprichting van Dussense Boys en de verdere verwikkeling vanaf 1927 tot 2002, gebaseerd op aanwezige bronnen bij club, KNVB en NKS, alsmede algemeen archief- en literatuuronderzoek in Streekarchief Heusden, mondelinge overlevering van “de eerste leden” en interviews met (oud) bestuursleden en leden

Bibliografische gegevens

Auteur Lensvelt, Ton (samenst.)
Uitgave Dussense Boys / Dussen / 2002
Aantekeningen 233 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Dussen
Nummer bibliografie 3035