Van Athene naar Londen. De geschiedenis der Olympische Spelen van 1896 tot 1948, waarin opgenomen het volledig programma der Olympische Spelen 1948. Ingel. door. C.F. Pahud de Mortanges

Bibliografische gegevens

Auteur Berg, Henk van den en Peter Knegjens
Categorie Olympische Spelen 1948
Uitgave Het Wereldvenster / Amsterdam / z.j. [1948]
Aantekeningen 102 p.
Nummer bibliografie 335