V.V.V. 1902-1952. Extra nummer V.V.V. nieuws ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave [V.V.V.] / z.p. [Amsterdam] / z.j. [1952]
Aantekeningen 51 p., ill. Cricket en hockey.
Sport Cricket
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3544