V.V. N.D.T. Nijmegen 1921-1996 75 jaar. Jubileumboek

Bibliografische gegevens

Auteur Vermeulen, Remmie (voorz. jub. comm.), e.a.
Uitgave / Z.p. / z.j. [1996]
Aantekeningen [ongep.], ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Nijmegen
Nummer bibliografie 2524