V.V.G.A. 1913-1953. Maandblad van de Vereniging van Gemeente-Ambtenaren te Amsterdam (V.V.G.A.) vol. 28 (1953), , afl. 4 (april)

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Aantekeningen 20 p. Diverse sporten: voetbal, basketbal, tafeltennis, tennis, et cetera.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3567