Us Atsje

Bibliografische gegevens

Auteur Fear, Ypk van der, m.m.v. Evert de Jong
Categorie Biografische studies
Uitgave [Alternatyf / De Tille] / z.p. [Bûtenpost [Buitenpost]/Ljouwert [Leeuwarden] / z.j. [1974]
Aantekeningen 160 p., ill. Tekst in het Fries.
Sport Schaatsen
Persoon Atje Keulen-Dijkstra
Nummer bibliografie 7401