Uit de geschiedenis van Oosterlittens

Bibliografische gegevens

Auteur Oostra Rzn., Jolt
Uitgave [Van der Eems / Oosterend / circa 1985]
Aantekeningen 208 p., ill., krt. Met bijdragen in het Fries. Met aandacht voor sport.
Plaatsnaam Oosterlittens
Nummer bibliografie 2046