UDI, 100 jier yn ’t spier, 1894-1994

Bibliografische gegevens

Auteur Ytsma, Johannes, e.a. (samenst.)
Uitgave Gymnastiekvereniging UDI / z.p. [Wergea] / z.j. [1994]
Aantekeningen 93 p., ill. Tekst in het Fries en het Nederlands.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Warga
Nummer bibliografie 2117