Tussen terp en toren. 100 jaar VvV Sjirk de Wal Dronrijp

Bibliografische gegevens

Auteur Breuker,Pieter e.a.(tekst) Harm Kooistra (eindred.)
Uitgave Druk: Telenga / Franeker / 1993
Aantekeningen 197 p., ill.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Dronrijp
Nummer bibliografie 1879