Turnvriend, tijdschrift gewijd aan de lichamelijke opvoeding des volks, orgaan van het Nederlandsch Gymnastiek-verbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave / Amsterdam / 1881-1888
Aantekeningen Opgegaan in Tijdschrift van het Nederlandsch gymnastiek-verbond.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 6690