Truc van kamerheer deed ’t en Amsterdam had ’t – in 1928. Onze Olympische Spelen

Ons Amsterdam vol. 38 (1986), (december), p. 327-333.

Bibliografische gegevens

Auteur Gaarenstroom, F.M.
Categorie Olympische Spelen Amsterdam 1928
Uitgave / /
Nummer bibliografie 313