Triomf en tragiek van de Olympische Spelen 1896 tot heden. Anecdotes, incidenten, wetenswaardigheden, achtergronden

Bibliografische gegevens

Auteur Lolkama, Joh.
Categorie Olympische Spelen
Uitgave De Vrieseborch / Haarlem / 1992
Aantekeningen 168 p., ill.
Nummer bibliografie 293