Triathlon sport

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Triathlon Bond / Almere / 1988-2001
Aantekeningen 1 x per 2 maanden, later 8 x per jaar. Ook onder de titel Triathlon sport actueel. Voortgezet als Triatlon duatlon sport.
Sport Triatlon
Nummer bibliografie 6969