Touché, officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Amateur Schermbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijke Nederlandse Amateur Schermbond, later Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond / Den Haag / 1965-…
Aantekeningen 8 x per jaar, later 5 x per jaar.
Sport Schermen
Nummer bibliografie 6883