Ton van Dijk en Frans Heida,1899 K.F. Ontspanning 1999

Bibliografische gegevens

Auteur Breuker, Pieter
Uitgave Keatsferieniging Ontspanning / Skingen [Schingen]-Slappeterp [1999] /
Aantekeningen 72 p., ill., tab. Tekst in het Fries en het Nederlands.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Schingen-Slappeterp
Nummer bibliografie 2069