Timman: “Ik houd van verlaten casino’s en van Engelse badplaatsen, waar in de hotels de verwarming niet werkt”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 9-19.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon Jan Timman
Nummer bibliografie 7597