Tijd voor sport. Bewegen, Meedoen, Presteren

Bibliografische gegevens

Auteur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgave Ministerie van VWS / Den Haag / 2005
Aantekeningen 80 p., ill., lijst van geciteerde personen.
Nummer bibliografie 139