Ter herinnering aan het tweede lustrum 1919-1929,R.K.V.B. Kring Nijmegen- Maas en Waal

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave [R.K. Voetbal Bond Kring Nijmegen – Maas en Waal] / Nijmegen / 1929
Aantekeningen 36 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Nijmegen
Nummer bibliografie 2485