Ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van den Ned.Ind. Schaakbond April 1915 – April 1925

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Nederlands-Indië
Uitgave Stoomdrukkerij Maresch / Magelang / 1925
Aantekeningen 210 p., ill., graf., tab. Jubileumnummer van Tijdschrift van den Nederlandsch-Indischen Schaakbond, vol. 10(1925) . Bevat historische overzichten van alle aangesloten clubs, biografische schetsen en spelpartijen. Sportvliegen
Sport Schaken
Nummer bibliografie 1376