Studies over lichamelijke opvoeding. Eerste serie

Bibliografische gegevens

Auteur Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Uitgave / Amsterdam / 1911
Aantekeningen 199 p., ill. Met een lijst van sportverenigingen in Nederland in diverse takken van sport.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 610