Sprokkelingen

Bibliografische gegevens

Auteur Vos, Herman R. (e.a.)
Uitgave Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen / Haarlem / z.j. [1992]
Aantekeningen 145 p., ill. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Reddend zwemmen
Sport Zwemmen
Nummer bibliografie 1258