Sportsignaal, uitg. van de Nederlandse Christelijke Sport Unie en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave NKS / NCSU / ’s-Hertogenbosch, Amersfoort / 1995-1998
Aantekeningen 10 x per jaar. November 1993, april 1994 en oktober 1994 verschenen drie proefnummers. Samensmelting van Sportkader atletiek e.a.%en Beweging.
Nummer bibliografie 6425