Sportkader, magazine voor het verenigingskader

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / ’s-Hertogenbosch / 1999-2001
Aantekeningen 6 x per jaar. In 2001 met supplement Sportkader extra. Deels voortzetting van Sportsignaal. Voortgezet als Sportkader nieuwsbrief.
Nummer bibliografie 6409