Sportkader handbal

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / ’s-Hertogenbosch / 1990-1994
Aantekeningen 4 x per jaar, vanaf 1992 6 x per jaar, vanaf 1994 4 x per jaar. Voortzetting van Werkmap handbal, Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Samengegaan met Sportkader atletiek e.a.%en voortgezet als Sportsignaal.
Sport Handbal
Nummer bibliografie 6703