Sportkader gymnastiek

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / ’s-Hertogenbosch / 1990-1994
Aantekeningen 4 x per jaar, vanaf 1992 6 x per jaar, vanaf 1994 4 x per jaar. Samengegaan met Sportkader atletiek e.a.%en Beweging en voortgezet als Sportsignaal.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 6683