Sportief en katholiek. Geschiedenis van de katholieke sportbeweging in de twintigste eeuw

Bibliografische gegevens

Auteur Derks, Marjet en Marc Budel
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Katholiek Documentatie Centrum / Nijmegen / 1990
Aantekeningen KDC Scripta 5. 215 p., ill., lit.opg., reg. Standaardwerk.
Nummer bibliografie 474