Sportgeschiedenis, chauvinisme in de Nederlandse verslaggeving. De jaren ’30 en de jaren ’70 met elkaar vergeleken

Bibliografische gegevens

Auteur Heerze, Torben
Categorie Media, sportjournalistiek
Uitgave Doctoraalscriptie Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam / 1998
Aantekeningen 130 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 259