Sporters in cijfers 1978-2000. Inclusief een proef voor een kwantitatief gewogen vooruitberekening

Bibliografische gegevens

Auteur Hover, Paul en Jo Lucassen (eindred.)
Categorie Participatie
Uitgave Breedtesport Expertisecentrum / z.p. [Arnhem] / 2002
Aantekeningen NOC*NSF publicatie 565. VII, 98 p. Sporters in cijfers 3.
Nummer bibliografie 418