Sportbeoefening in Gelderland

J. Ozinga, e.a. (red.comm.), Gelderland.Handel-Nijverheid-Land- en tuinbouw- Kunst-Cultuur-Wetenschappen-Toerisme- Sport. Uitgave ter gelegenheid van het Nieuwe Huis der Provincie te Arnhem (Algemeen Publiciteitskantoor, Amsterdam, 1954), p. 379-387. Diverse sporten, met statistisch materiaal over aantal sportbeoefenaren in 1947 en 1953.

Bibliografische gegevens

Auteur Hogenhout, H.
Uitgave / /
Plaatsnaam Gelderland
Nummer bibliografie 2146