Sportarchieven de moeite waard! Beheer van het historisch archief bij sportverenigingen en sportbonden. Tips en richtlijnen

Bibliografische gegevens

Auteur Buuren, Wilfred van (tekst) en Gerbrand Bakker (eindred.)
Uitgave Stichting de Sportwereld / Amsterdam / 2002
Aantekeningen Vouwblad, 8 p., ill. Project Sportarchieven van Stichting de Sportwereld.
Nummer bibliografie 172