Sportaccommodaties. Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Bibliografische gegevens

Auteur Korte, Marije de
Uitgave Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Zeist / 2004
Aantekeningen Categoriale studies in opdracht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg60 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 85