Sport. Proeve eener bibliographie op het gebied van sport van werken en tijdschriften verschenen in de jaren 1890-1912

in Nederland,Engeland,Duitschland,Oostenrijk,Frankrijk,Zwitserland,België en de Vereen. Staten v. N. Amerika systematisch en naar de talen gerangschikt

Bibliografische gegevens

Auteur Stockum, C.M. van
Uitgave W.P. van Stockum & Zoon / ’s-Gravenhage / 1913
Aantekeningen 290 p., reg.
Nummer bibliografie 1