“Sport overdag” in Nederland. Sportstimulering voor werklozen, nooit van de grond gekomen

Vrijetijdsstudies vol. 16 (1998), afl. 2, p. 6-20.

Bibliografische gegevens

Auteur Pouw, Dolf
Uitgave / /
Nummer bibliografie 144