Sport Ontspannings Kroniek SOK.

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Suriname ;>Koloniale geschiedenis
Uitgave / /
Aantekeningen Verschenen van 1950, aanvankelijk als weekblad, vanaf 1951 twee maal per week1950-1956. Voortgezet als Sportblad SOK.
Nummer bibliografie 1506