Sport internationaal

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave / Nijverdal / 1974-1975
Aantekeningen 4 x per jaar. Niet verder verschenen.
Sport Krachtsport, inclusief fitness
Nummer bibliografie 6815