Sport intermedium, officieel orgaan van de Nederlandse Sport Federatie

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Van Amerongen / Amersfoort / 1980-1984
Aantekeningen 1 x per 2 maanden. Voortgezet als Nationaal sportmagazine.
Nummer bibliografie 6402