Sport in Dordt

Jan Alleblas, e.a. (red.), Dordrecht zoals het was (Waanders, Zwolle, 1995), afl. 8, p. 173-196.

Bibliografische gegevens

Auteur Roo, Peter de
Uitgave / /
Plaatsnaam Dordrecht
Nummer bibliografie 5361