Sport in de ether. De ontwikkeling van de sportprogramma’s op de Nederlandse publieke radio 1946-1996

Bibliografische gegevens

Auteur Kors, L.
Categorie Media, sportjournalistiek
Uitgave Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam / 2002
Nummer bibliografie 264