Sport & gender. Vrouwen in beeld. Advies en onderzoek

Bibliografische gegevens

Auteur Hakkoer, Marja en Hettie Rodenburg
Uitgave Emancipatieraad / Den Haag / 1997
Aantekeningen Adviesbrief Emancipatieraad 4/54/97. 55 p., tab., lit.opg. Oorspronkelijke uitgave als Doctoraalscriptie Beleid, Cultuur en Seksevraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1997.
Nummer bibliografie 200