Sport en volksgezondheid

Bibliografische gegevens

Auteur Hammerich, K., N.P. van Roozendaal,T.B. Vree,
Categorie Gezondheid, inclusief fysiotherapie
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / ’s-Hertogenbosch / z.j. [1974]
Aantekeningen Sportcahiers 6. 59 p.
Nummer bibliografie 216