Sport en sportsociologie

Amsterdams sociologisch tijdschrift vol. 31 (2004), afl. 4, p. 542-558.

Bibliografische gegevens

Auteur Stokvis, Ruud
Categorie Sporters
Uitgave / /
Nummer bibliografie 431