Sport en sportbeoefening

G.F. van der Ree-Scholtens (eindred.), J.Th. Bank, e.a. (red.), Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Verloren, Hilversum, 1995), p. 531-538.

Bibliografische gegevens

Auteur Bank, J.Th.
Uitgave / /
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3937