Sport en spel in Dinteloord

Jaarboek Cultuur-historische vereniging “Nyen aenwas van Nassau” (1997), p. 66-73.

Bibliografische gegevens

Auteur Wilmink-Noom, A.D.
Uitgave / /
Plaatsnaam Dinteloord
Nummer bibliografie 3026