Sport en politiek. De Nederlandse sport en Nazi-Duitsland 1933-1939

Spiegel historiael vol. 24 (1989), afl. 1, p. 14-20, 50.

Bibliografische gegevens

Auteur Swijtink, André
Categorie Olympische Spelen 1936
Uitgave / /
Nummer bibliografie 329