Sport en Liefdadigheid. Sneek,Gedenkboek 1921-1926

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. / 1926
Aantekeningen 23 p.
Plaatsnaam Sneek
Nummer bibliografie 2079