Sport en het mediasysteem

Wilfred van Buuren en Theo Stevens (red.), Sportgeschiedenis in Nederland (Stichting Historisch Platform/Stichting de Sportwereld, Amsterdam, 1998), p. 79-95.

Bibliografische gegevens

Auteur Stokvis, Ruud
Categorie Media, sportjournalistiek
Uitgave / /
Nummer bibliografie 270