Sport en gymnastiek

Idem, e.a, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (SDU, Den Haag, 2000). Nederlandse cultuur in Europese context 3, p. 251-264. Ook vertaald in het Engels: Assen en Basingstoke, 2004.

Bibliografische gegevens

Auteur Bank, Jan
Uitgave / /
Nummer bibliografie 21