Sport en gymnastiek op de Koninklijke Militaire Academie. 175 jaar militaire lichaamsbeweging

Bibliografische gegevens

Auteur Los, Peter
Uitgave Doctoraalscriptie Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam / 2002
Aantekeningen 128 p., [6] p.,pl., ill., lit.opg.
Plaatsnaam Breda
Nummer bibliografie 2912